تجلیل از 5 ملی پوش سابق خرمشهری در فینال

تجلیل از 5 ملی پوش سابق خرمشهری در فینال
قرار است بین دو نیمه بازی استقلال – ذوب آهن از 5 بازیکنی سابقا ملی پوش خرمشهری تجلیل شود.

تجلیل از 5 ملی پوش سابق خرمشهری در فینال

قرار است بین دو نیمه بازی استقلال – ذوب آهن از 5 بازیکنی سابقا ملی پوش خرمشهری تجلیل شود.
تجلیل از 5 ملی پوش سابق خرمشهری در فینال

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس