ترکیب استقلال اعلام شد

ترکیب استقلال اعلام شد
ترکیب استقلال برای بازی دوستانه با شهرداری فومن انتخاب شد و منصوریان ترجیح داد برای این بازی از چند بازیکن گمنام در ترکیب خود استفاده کند.

ترکیب استقلال اعلام شد

ترکیب استقلال برای بازی دوستانه با شهرداری فومن انتخاب شد و منصوریان ترجیح داد برای این بازی از چند بازیکن گمنام در ترکیب خود استفاده کند.
ترکیب استقلال اعلام شد

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس