ترکیب اصلی ایتالیا – آلمان

ترکیب اصلی ایتالیا – آلمان
ایتالیا و آلمان دیداری کلاسیک مقابل یکدیگر برگزار می کنند.

ترکیب اصلی ایتالیا – آلمان

ایتالیا و آلمان دیداری کلاسیک مقابل یکدیگر برگزار می کنند.
ترکیب اصلی ایتالیا – آلمان

خبرگذاری اصفحان

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس