ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس

ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس
بارسلونا در اولین دیدار ش در فصل جدید لالیگا، میزبان بتیس خواهد بود.

ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس

بارسلونا در اولین دیدار ش در فصل جدید لالیگا، میزبان بتیس خواهد بود.
ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس