ترکیب اصلی لسترسیتی-آرسنال

ترکیب اصلی لسترسیتی-آرسنال
لسترسیتی و آرسنال، قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل لیگ برتر، در هفته دوم فصل جدید مقابل هم قرار می گیرند.

ترکیب اصلی لسترسیتی-آرسنال

لسترسیتی و آرسنال، قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل لیگ برتر، در هفته دوم فصل جدید مقابل هم قرار می گیرند.
ترکیب اصلی لسترسیتی-آرسنال

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس