ترکیب تیم ملی تکواندو کشورمان اعلام شد

ترکیب تیم ملی تکواندو کشورمان اعلام شد
تیم ملی تکواندو کشورمان قبل از حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو با ۵ تکواندوکار در رقابتهای بین المللی یونان شرکت می کند.

ترکیب تیم ملی تکواندو کشورمان اعلام شد

تیم ملی تکواندو کشورمان قبل از حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو با ۵ تکواندوکار در رقابتهای بین المللی یونان شرکت می کند.
ترکیب تیم ملی تکواندو کشورمان اعلام شد

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس