ترکیب پرسپولیس برابر آرسنال مشخص شد

ترکیب پرسپولیس برابر آرسنال مشخص شد
پرسپولیسی ها امروز در چهارمین بازی تدارکاتی خود به مصاف آرسنال اوکراین می روند.

ترکیب پرسپولیس برابر آرسنال مشخص شد

پرسپولیسی ها امروز در چهارمین بازی تدارکاتی خود به مصاف آرسنال اوکراین می روند.
ترکیب پرسپولیس برابر آرسنال مشخص شد

بازار بورس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس