تری: امیدوارم چند سال دیگر در چلسی بازی کنم

تری: امیدوارم چند سال دیگر در چلسی بازی کنم
جان تری،‌ کاپیتان چلسی امیدوار است که بتواند قراردادش را با چلسی تمدید کند.

تری: امیدوارم چند سال دیگر در چلسی بازی کنم

جان تری،‌ کاپیتان چلسی امیدوار است که بتواند قراردادش را با چلسی تمدید کند.
تری: امیدوارم چند سال دیگر در چلسی بازی کنم

خرید بک لینک

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس