تساوی هندبالیست‌های ایران با ژاپن/ هندبالیست‌های جوان باز هم جهانی نشدند

تساوی هندبالیست‌های ایران با ژاپن/ هندبالیست‌های جوان باز هم جهانی نشدند
تیم هندبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات با تساوی برابر ژاپن از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و کسب سهمیه جهانی بازماندند.

تساوی هندبالیست‌های ایران با ژاپن/ هندبالیست‌های جوان باز هم جهانی نشدند

تیم هندبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات با تساوی برابر ژاپن از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و کسب سهمیه جهانی بازماندند.
تساوی هندبالیست‌های ایران با ژاپن/ هندبالیست‌های جوان باز هم جهانی نشدند

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس