تشک هایی که مرهم دردها میشوند+مصاحبه

تشک هایی که مرهم دردها میشوند+مصاحبه

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

تشک های سنتی مرهمی شده اند برای کسانی که به کمردرد دچار میشوند.

تشک هایی که مرهم دردها میشوند+مصاحبه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس