تصمیم عجیب باراک اوباما؛او یکی مثل آبراموویچ می شود؟

تصمیم عجیب باراک اوباما؛او یکی مثل آبراموویچ می شود؟
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهد از چند ماه دیگر در ورزش حضوری فعال داشته باشد.

تصمیم عجیب باراک اوباما؛او یکی مثل آبراموویچ می شود؟

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهد از چند ماه دیگر در ورزش حضوری فعال داشته باشد.
تصمیم عجیب باراک اوباما؛او یکی مثل آبراموویچ می شود؟

دانلود فیلم با لینک مستقیم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس