تصمیم عجیب وزیر ورزش; / قنبرزاده مدیر عامل استقلال می شود

تصمیم عجیب وزیر ورزش; / قنبرزاده مدیر عامل استقلال می شود
مدیر عامل فصل گذشته نفت تهران در آستانه نشستن روی صندلی مدیر عاملی استقلال قرار گرفته است.

تصمیم عجیب وزیر ورزش; / قنبرزاده مدیر عامل استقلال می شود

مدیر عامل فصل گذشته نفت تهران در آستانه نشستن روی صندلی مدیر عاملی استقلال قرار گرفته است.
تصمیم عجیب وزیر ورزش; / قنبرزاده مدیر عامل استقلال می شود

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس