تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سال

تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سال
فرانک ریبری و زیدان با یکدیگر دیدار کردند.

تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سال

فرانک ریبری و زیدان با یکدیگر دیدار کردند.
تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سال

ترانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس