تصویری از گلی که رئالی ها خوردند و رکورد ناواس که شکسته شد

تصویری از گلی که رئالی ها خوردند و رکورد ناواس که شکسته شد
رکورد کلین شیت های کیلور ناواس در بازی با ولفسبورگ شکسته شد.

تصویری از گلی که رئالی ها خوردند و رکورد ناواس که شکسته شد

رکورد کلین شیت های کیلور ناواس در بازی با ولفسبورگ شکسته شد.
تصویری از گلی که رئالی ها خوردند و رکورد ناواس که شکسته شد

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس