تعجب آمریکایی ها از تولید نفت‌ ایران

تعجب آمریکایی ها از تولید نفت‌ ایران
صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای با سرعتی بسیار بیشتر از آن چه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند افزایش یافته است.

تعجب آمریکایی ها از تولید نفت‌ ایران

صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای با سرعتی بسیار بیشتر از آن چه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند افزایش یافته است.
تعجب آمریکایی ها از تولید نفت‌ ایران

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس