تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی آغاز شد

تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی آغاز شد
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه ریزی یکهزار و 384 مورد عملیات آغاز شد.

تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی آغاز شد

تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه ریزی یکهزار و 384 مورد عملیات آغاز شد.
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی آغاز شد

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس