تعهد، حلقه مفقوده ترانزیتی ترک‌ها

تعهد، حلقه مفقوده ترانزیتی ترک‌ها

محدودیت های اقتصادی که برسر راه ورود بسیاری از کشورها وسرمایه گذاران به ایران قرار گرفته بود باعث شد در طول این سال ها حتی جایگاه جغرافیایی و تاریخی ایران در اتصال نقاط شرقی و غربی جهان به یکدیگر نیز نتواند چندان در بهبود اوضاع اقتصادی، ثمربخش باشد. در این سال ها ترکیه به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران باقی ماند تا مرز بازرگان به یکی از محوری ترین مرزهای اقتصادی منطقه بدل شود. حالا و پس از اجرای برجام اوضاع به شکلی قابل توجه متفاوت شده است. ایران بار دیگر به عنوان یکی از پر طرفردارترین کشورهای ترانزیتی منطقه مطرح شود اما ترکیه دیگر شرایط باقی ماندن به عنوان شریکی قابل اعتماد را ندارد. از بین رفتن امنیت در برخی نقاط مرزی ترکیه، حمله چندباره به کامیون های ایرانی و نبود انگیزه لازم در ترکیه برای تعیین دقیق وضعیت غرامت کامیون های ایرانی باعث شده نه تنها در کوتاه مدت که حتی در بلندمدت نیز امکان باز کردن حساب جدید روی آنها غیر ممکن باشد. رسیدن به این جمع بندی ایران را بر آن داشته تا مذاکراتی جدی برای آغاز به کار کریدورهایی جدید را از سر بگیرد و بر اساس گفته های مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری این امر در هفته های آینده و در جریان مذاکرات فشرده پیگیری خواهد شد. ترک ها در این بازی هنوز نقشی محدود دارند و اگر می خواهند همچنان جز گزینه های ایران باقی بمانند باید تعهد خود را نشان دهند، موضوع که رییس سازمان راهداری ایران روی آن تاکید کرده و گفته  طبق قانون ترکیه برای دریافت غرامت باید از طریق مراجع قضایی آن کشور اقدام شود و در ایران وزارت امور خارجه مسئول پیگیری این‌گونه مسائل هستند که امیدواریم شکایت شرکت‌ها و آسیب دیدگان حوادث تروریستی به نتیجه برسد و ما انتظار داریم دولت ترکیه که مسئولیت تامین امنیت اتباع و ناوگان ایرانی را بر عهده دارد، احساس تعهد بیشتری کند. تعهدی که در طول ماه های گذشته کمتر در عملکرد ترک ها دیده شده و صدای مسئولان ایرانی را در آورده است. اگر این روال ادامه پیدا کند شاید نقش تاریخی مرز بازرگان نیز برای مدتی طولانی فراموش شود.

تعهد، حلقه مفقوده ترانزیتی ترک‌ها

محدودیت های اقتصادی که برسر راه ورود بسیاری از کشورها وسرمایه گذاران به ایران قرار گرفته بود باعث شد در طول این سال ها حتی جایگاه جغرافیایی و تاریخی ایران در اتصال نقاط شرقی و غربی جهان به یکدیگر نیز نتواند چندان در بهبود اوضاع اقتصادی، ثمربخش باشد. در این سال ها ترکیه به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران باقی ماند تا مرز بازرگان به یکی از محوری ترین مرزهای اقتصادی منطقه بدل شود. حالا و پس از اجرای برجام اوضاع به شکلی قابل توجه متفاوت شده است. ایران بار دیگر به عنوان یکی از پر طرفردارترین کشورهای ترانزیتی منطقه مطرح شود اما ترکیه دیگر شرایط باقی ماندن به عنوان شریکی قابل اعتماد را ندارد. از بین رفتن امنیت در برخی نقاط مرزی ترکیه، حمله چندباره به کامیون های ایرانی و نبود انگیزه لازم در ترکیه برای تعیین دقیق وضعیت غرامت کامیون های ایرانی باعث شده نه تنها در کوتاه مدت که حتی در بلندمدت نیز امکان باز کردن حساب جدید روی آنها غیر ممکن باشد. رسیدن به این جمع بندی ایران را بر آن داشته تا مذاکراتی جدی برای آغاز به کار کریدورهایی جدید را از سر بگیرد و بر اساس گفته های مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری این امر در هفته های آینده و در جریان مذاکرات فشرده پیگیری خواهد شد. ترک ها در این بازی هنوز نقشی محدود دارند و اگر می خواهند همچنان جز گزینه های ایران باقی بمانند باید تعهد خود را نشان دهند، موضوع که رییس سازمان راهداری ایران روی آن تاکید کرده و گفته  طبق قانون ترکیه برای دریافت غرامت باید از طریق مراجع قضایی آن کشور اقدام شود و در ایران وزارت امور خارجه مسئول پیگیری این‌گونه مسائل هستند که امیدواریم شکایت شرکت‌ها و آسیب دیدگان حوادث تروریستی به نتیجه برسد و ما انتظار داریم دولت ترکیه که مسئولیت تامین امنیت اتباع و ناوگان ایرانی را بر عهده دارد، احساس تعهد بیشتری کند. تعهدی که در طول ماه های گذشته کمتر در عملکرد ترک ها دیده شده و صدای مسئولان ایرانی را در آورده است. اگر این روال ادامه پیدا کند شاید نقش تاریخی مرز بازرگان نیز برای مدتی طولانی فراموش شود.

تعهد، حلقه مفقوده ترانزیتی ترک‌ها

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس