تقابل دولت و مجلس بر سر طرح بانکی

تقابل دولت و مجلس بر سر طرح بانکی
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: بانک مرکزی امیدوار است که طرح عملیات بانکداری بدون ربا به مجلس بعدی کشیده و تا آن زمان هم لایحه بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا آماده شود.

تقابل دولت و مجلس بر سر طرح بانکی

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: بانک مرکزی امیدوار است که طرح عملیات بانکداری بدون ربا به مجلس بعدی کشیده و تا آن زمان هم لایحه بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا آماده شود.
تقابل دولت و مجلس بر سر طرح بانکی

خرید بک لینک

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس