تمرینات اختصاصی مهاجم استقلال برای دربی

تمرینات اختصاصی مهاجم استقلال برای دربی
در کمال تعجب همگان کادر فنی استقلال نام مهاجم کروات را از لیست 18 نفره بازی با سپاهان خط زد تا این بازیکن به جای اردو در خانه این مصاف حساس را تماشا کند.

تمرینات اختصاصی مهاجم استقلال برای دربی

در کمال تعجب همگان کادر فنی استقلال نام مهاجم کروات را از لیست 18 نفره بازی با سپاهان خط زد تا این بازیکن به جای اردو در خانه این مصاف حساس را تماشا کند.
تمرینات اختصاصی مهاجم استقلال برای دربی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس