توافق 25 میلیونی رئال و PSG برای خسه

توافق 25 میلیونی رئال و PSG برای خسه
خبرگزاری آ.اس نزدیک به باشگاه رئال مادرید از توافق این باشگاه با پاری سن ژرمن برای پیوستن خسه به این تیم خبر داد.

توافق 25 میلیونی رئال و PSG برای خسه

خبرگزاری آ.اس نزدیک به باشگاه رئال مادرید از توافق این باشگاه با پاری سن ژرمن برای پیوستن خسه به این تیم خبر داد.
توافق 25 میلیونی رئال و PSG برای خسه

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس