توخل: این فینال با فینال‌های قبلی فرق دارد

توخل: این فینال با فینال‌های قبلی فرق دارد
سرمربی دورتموند معتقد است این بار باید از پنجمین حضور پیاپی در فینال به نتیجه رسید.

توخل: این فینال با فینال‌های قبلی فرق دارد

سرمربی دورتموند معتقد است این بار باید از پنجمین حضور پیاپی در فینال به نتیجه رسید.
توخل: این فینال با فینال‌های قبلی فرق دارد

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس