توخل: در مورد گوتزه و رویس ریسک نمی‌کنم

توخل: در مورد گوتزه و رویس ریسک نمی‌کنم
توماس توخل، سرمربی بروسیا دورتموند، تایید کرد که از ماریو گوتزه در دیدار فردا مقابل آینتراخت تریر استفاده نخواهد کرد.

توخل: در مورد گوتزه و رویس ریسک نمی‌کنم

توماس توخل، سرمربی بروسیا دورتموند، تایید کرد که از ماریو گوتزه در دیدار فردا مقابل آینتراخت تریر استفاده نخواهد کرد.
توخل: در مورد گوتزه و رویس ریسک نمی‌کنم

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس