توسعه همه جانبه بازار سرمایه/ بورس محور تامین مالی می شود

توسعه همه جانبه بازار سرمایه/ بورس محور تامین مالی می شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس به عنوان یک نهاد تنظیم گر در اقتصاد کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و به زودی شاهد محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها و بخش تولید کشور خواهیم بود.
۱۹:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


توسعه همه جانبه بازار سرمایه/ بورس محور تامین مالی می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس به عنوان یک نهاد تنظیم گر در اقتصاد کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و به زودی شاهد محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها و بخش تولید کشور خواهیم بود.
۱۹:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


توسعه همه جانبه بازار سرمایه/ بورس محور تامین مالی می شود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس