تولید 158 هزار خودرو در 62 روز

تولید 158 هزار خودرو در 62 روز
در ۲ ماهه اول امسال تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور به مرز ۱۵۸ هزارو ۵۷۱ دستگاه رسید.

تولید 158 هزار خودرو در 62 روز

در ۲ ماهه اول امسال تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور به مرز ۱۵۸ هزارو ۵۷۱ دستگاه رسید.
تولید 158 هزار خودرو در 62 روز

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس