تکذیب پرواز جنگنده به سمت تبریز

تکذیب پرواز جنگنده به سمت تبریز

سعید شبستری با اشاره به کودتای اخیر پیش آمده در کشور ترکیه گفت: آذربایجان‌شرقی به دلیل نزدیکی به کشور ترکیه، از اهمیت و حساسیت ویژه ای در موارد این چنینی برخوردار است. وی با تکذیب تمامی اخبار مربوط به پرواز جنگنده‌هایی از سایر استان های کشور به تبریز برای مقابله با هرگونه خطر و تهدیدات احتمالی اظهار کرد: خوشبختانه مشکلی وجود ندارد . وی ادامه داد: تمامی اوضاع و احوال منطقه در حوزه‌های مختلف، رصد می‌شود و پیش بینی می‌کنیم مشکل خاصی را شاهد نباشیم.  بر اساس این گزارش، از شامگاه دیروز، نیروهای ارتش ترکیه بر علیه دولت اردوغان، کودتا کردند و اوضاع هنوز به روند عادی بازنگشته است.

تکذیب پرواز جنگنده به سمت تبریز

سعید شبستری با اشاره به کودتای اخیر پیش آمده در کشور ترکیه گفت: آذربایجان‌شرقی به دلیل نزدیکی به کشور ترکیه، از اهمیت و حساسیت ویژه ای در موارد این چنینی برخوردار است. وی با تکذیب تمامی اخبار مربوط به پرواز جنگنده‌هایی از سایر استان های کشور به تبریز برای مقابله با هرگونه خطر و تهدیدات احتمالی اظهار کرد: خوشبختانه مشکلی وجود ندارد . وی ادامه داد: تمامی اوضاع و احوال منطقه در حوزه‌های مختلف، رصد می‌شود و پیش بینی می‌کنیم مشکل خاصی را شاهد نباشیم.  بر اساس این گزارش، از شامگاه دیروز، نیروهای ارتش ترکیه بر علیه دولت اردوغان، کودتا کردند و اوضاع هنوز به روند عادی بازنگشته است.

تکذیب پرواز جنگنده به سمت تبریز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس