تیمی که یاران آزمون را ناکام کرد (عکس)

تیمی که یاران آزمون را ناکام کرد (عکس)
زسکا مسکو موفق شد با پیروزی مقابل روبین کازان عنوان قهرمانی رقابت های لیگ روسیه را تصاحب کند.

تیمی که یاران آزمون را ناکام کرد (عکس)

زسکا مسکو موفق شد با پیروزی مقابل روبین کازان عنوان قهرمانی رقابت های لیگ روسیه را تصاحب کند.
تیمی که یاران آزمون را ناکام کرد (عکس)

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس