تیم مرفاوی شهرداری را 6تایی کرد

تیم مرفاوی شهرداری را 6تایی کرد
شاگردان صمد مرفاوی موفق شدند آبی پوشان اردبیل را با نتیجه 6 بر صفر شکست دهند.

تیم مرفاوی شهرداری را 6تایی کرد

شاگردان صمد مرفاوی موفق شدند آبی پوشان اردبیل را با نتیجه 6 بر صفر شکست دهند.
تیم مرفاوی شهرداری را 6تایی کرد

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس