تیم ملی جوانان سفید می پوشد (عکس)

تیم ملی جوانان سفید می پوشد (عکس)
تیم ملی جوانان در مصاف امروز با تیم ملی زیر 21 سال سنگاپور پیراهن سفید بر تن می کند.

تیم ملی جوانان سفید می پوشد (عکس)

تیم ملی جوانان در مصاف امروز با تیم ملی زیر 21 سال سنگاپور پیراهن سفید بر تن می کند.
تیم ملی جوانان سفید می پوشد (عکس)

اخبار دنیای تکنولوژی

مرجع سلامتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس