تیم ملی والیبال «ب» مغلوب قطر شد

تیم ملی والیبال «ب» مغلوب قطر شد
تیم ملی والیبال «ب» ایران در پنجمین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در قطر مغلوب تیم ملی قطر شد.

تیم ملی والیبال «ب» مغلوب قطر شد

تیم ملی والیبال «ب» ایران در پنجمین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در قطر مغلوب تیم ملی قطر شد.
تیم ملی والیبال «ب» مغلوب قطر شد

خبرگزاری دانشگاه های کشور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس