جام‌جهانی تیراندازی – آذربایجان / ناکامی بانوان در صعود به فینال تفنگ سه وضعیت

جام‌جهانی تیراندازی – آذربایجان / ناکامی بانوان در صعود به فینال تفنگ سه وضعیت
در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان نرجس امام‌قلی‌نژاد و دینا فرزادخواه از صعود به فینال جام جهانی تیراندازی در باکوی آذربایجان باز ماندند.

جام‌جهانی تیراندازی – آذربایجان / ناکامی بانوان در صعود به فینال تفنگ سه وضعیت

در رشته تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان نرجس امام‌قلی‌نژاد و دینا فرزادخواه از صعود به فینال جام جهانی تیراندازی در باکوی آذربایجان باز ماندند.
جام‌جهانی تیراندازی – آذربایجان / ناکامی بانوان در صعود به فینال تفنگ سه وضعیت

اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس