جدایی شفیعی از تراکتورسازی منتفی شد

جدایی شفیعی از تراکتورسازی منتفی شد
موضوع جدایی مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی از این تیم و پیوستن به باشگاه ماشین‌سازی منتفی شد.

جدایی شفیعی از تراکتورسازی منتفی شد

موضوع جدایی مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی از این تیم و پیوستن به باشگاه ماشین‌سازی منتفی شد.
جدایی شفیعی از تراکتورسازی منتفی شد

خرید رنک گوگل

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس