جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی

جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی
باشگاه چلسی تایید کرد که الکساندر پاتو، رادامل فالکائو و مارکو آملیا از جمع بازیکنان باشگاه جدا شدند.

جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی

باشگاه چلسی تایید کرد که الکساندر پاتو، رادامل فالکائو و مارکو آملیا از جمع بازیکنان باشگاه جدا شدند.
جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی

خرید vpn حرفه ای

روزنامه ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس