جذب 4.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت

جذب 4.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت
حوزه صنعت و معدن کشور یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در سه سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تحولات عمدتاً مثبتی را پشت سر گذاشته است.

جذب 4.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت

حوزه صنعت و معدن کشور یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در سه سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تحولات عمدتاً مثبتی را پشت سر گذاشته است.
جذب 4.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت

دانلود آهنگ آذری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس