جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد

جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد
شهردار شهر صبراته در غرب لیبی اعلام کرد: جسد بیش از یکصد و ۲۰ مهاجر که در تلاش برای رساندن خود به اروپا در آب های مدیترانه غرق شده اند، طی ماه جاری در اطراف این شهر از آب گرفته شد.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد

شهردار شهر صبراته در غرب لیبی اعلام کرد: جسد بیش از یکصد و ۲۰ مهاجر که در تلاش برای رساندن خود به اروپا در آب های مدیترانه غرق شده اند، طی ماه جاری در اطراف این شهر از آب گرفته شد.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


جسد بیش از ۱۲۰ مهاجر از آب های لیبی گرفته شد

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس