جفا در حق فوتبال

جفا در حق فوتبال
هرچند امروز در حق فوتبال جفا شد و حق به حقدار نرسید، ولی باید به احترام مردان جوان برانکو ایستاد و کلاه از سر برداشت. تیم برانکو، سال آینده در آسیا حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

جفا در حق فوتبال

هرچند امروز در حق فوتبال جفا شد و حق به حقدار نرسید، ولی باید به احترام مردان جوان برانکو ایستاد و کلاه از سر برداشت. تیم برانکو، سال آینده در آسیا حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.
جفا در حق فوتبال

فروش بک لینک

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس