جلسه 3نفره اعضای هیأت رئیسه فدراسیون

جلسه 3نفره اعضای هیأت رئیسه فدراسیون
سه عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران پیرامون دبیر کلی فدراسیون و ریاست سازمان لیگ برتر با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

جلسه 3نفره اعضای هیأت رئیسه فدراسیون

سه عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران پیرامون دبیر کلی فدراسیون و ریاست سازمان لیگ برتر با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
جلسه 3نفره اعضای هیأت رئیسه فدراسیون

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس