حالا که نفت ارزان شده،گرانی بنزین چه توجیهی دارد؟

حالا که نفت ارزان شده،گرانی بنزین چه توجیهی دارد؟
موضوع دو نرخی شدن بنزین را با برخی مالکان خودروهای شخصی در کلانشهر تهران در میان گذاشتیم تا نظر مردم را در این زمینه جویا …

حالا که نفت ارزان شده،گرانی بنزین چه توجیهی دارد؟

موضوع دو نرخی شدن بنزین را با برخی مالکان خودروهای شخصی در کلانشهر تهران در میان گذاشتیم تا نظر مردم را در این زمینه جویا …
حالا که نفت ارزان شده،گرانی بنزین چه توجیهی دارد؟

آپدیت نود 32

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس