حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است

حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است
سعید لیلاز گفت:مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد،مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد می شود که این مصوبات را دوباره بررسی کنند.

حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است

سعید لیلاز گفت:مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد،مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد می شود که این مصوبات را دوباره بررسی کنند.
حذف 24 میلیون یارانه بگیر سیاسی است

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس