حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و…. موجود است

حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و…. موجود است
پذیرایی کودکان از زائران، حرکت ویژه سرباز عراقی در پیاده‌روی اربعین، التماس برای دادن نذری و واکس زدن کفش راهپیمایان بخشی از تصاویر اجتماع عظیم اربعین حسینی بوده که توسط دوربین‌های مردم به ثبت رسیده است.

حرکت ویژه سرباز عراقی در پیادروی اربعین/نخ و سوزن و…. موجود است

ارتقا اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس