حسرت بیل از شکست ثانیه‌های پایانی(عکس)

حسرت بیل از شکست ثانیه‌های پایانی(عکس)
گل ثانیه های پایانی دنیل استوریج به ولز، بیش از همه گرت بیل را عصبانی و آشفته کرد.

حسرت بیل از شکست ثانیه‌های پایانی(عکس)

گل ثانیه های پایانی دنیل استوریج به ولز، بیش از همه گرت بیل را عصبانی و آشفته کرد.
حسرت بیل از شکست ثانیه‌های پایانی(عکس)

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس