حضور رییس کنفدراسیون آسیا در ایران

حضور رییس کنفدراسیون آسیا در ایران

سانگ جین پارک رییس کنفدراسیون اسب دوانی آسیا فردا به همراه رییس جمهور کره جنوبی به ایران می آید و مهمان فدراسیون سوارکاری خواهد بود.

حضور رییس کنفدراسیون آسیا در ایران

سانگ جین پارک رییس کنفدراسیون اسب دوانی آسیا فردا به همراه رییس جمهور کره جنوبی به ایران می آید و مهمان فدراسیون سوارکاری خواهد بود.

حضور رییس کنفدراسیون آسیا در ایران

نود32 آپدیت ورژن 5

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس