حكم اعدام دو ایرانی در مالزی لغو شد

حكم اعدام دو ایرانی در مالزی لغو شد

روزنامه ‘سان دیلی’ روز سه شنبه اعلام كرد دادگاه فدرال مالزی روز گذشته به ریاست ‘زكریا عارفین’ و با حضور پنج قاضی تشكیل و درخواست تجدیدنظر ‘ع.ج’ 31 ساله و ‘و.ع’ 33 ساله نسبت به حكم اعدام بررسی شد.این دو متهم سال 2010 دستگیر شده بودند.دادگاه تجدیدنظر سال 2014 درخواست تجدیدنظر این دو متهم در خصوص حكم اعدام دادگاه ‘شاه عالم’ مركز ایالت سلانگور را به اتهام قاچاق مواد مخدر رد كرده بود.’ع.ج’ یك فروشنده كفش متهم به در اختیار داشتن 203.9 گرم متامفتامین و ‘و.ع’ كارگر یك شركت مبلمان نیز متهم شد 269.6 گرم از این مواد را در اختیار داشته است.این دو متهم ایرانی این مواد مخدر را در جوراب جاسازی و در فرودگاه بین المللی كوالالامپور بازداشت شده بودند. متهمان در دفاع از خود، ادعا كردند این مواد را برای مصرف شخصی حمل و قاچاق كرده اند.دادگاه فدرال مالزی با شنیدن دفاعیات این دو متهم حكم اعدام آن ها را لغو و حكم به 20 سال زندان و 10 ضربه شلاق داد.

حكم اعدام دو ایرانی در مالزی لغو شد

روزنامه ‘سان دیلی’ روز سه شنبه اعلام كرد دادگاه فدرال مالزی روز گذشته به ریاست ‘زكریا عارفین’ و با حضور پنج قاضی تشكیل و درخواست تجدیدنظر ‘ع.ج’ 31 ساله و ‘و.ع’ 33 ساله نسبت به حكم اعدام بررسی شد.این دو متهم سال 2010 دستگیر شده بودند.دادگاه تجدیدنظر سال 2014 درخواست تجدیدنظر این دو متهم در خصوص حكم اعدام دادگاه ‘شاه عالم’ مركز ایالت سلانگور را به اتهام قاچاق مواد مخدر رد كرده بود.’ع.ج’ یك فروشنده كفش متهم به در اختیار داشتن 203.9 گرم متامفتامین و ‘و.ع’ كارگر یك شركت مبلمان نیز متهم شد 269.6 گرم از این مواد را در اختیار داشته است.این دو متهم ایرانی این مواد مخدر را در جوراب جاسازی و در فرودگاه بین المللی كوالالامپور بازداشت شده بودند. متهمان در دفاع از خود، ادعا كردند این مواد را برای مصرف شخصی حمل و قاچاق كرده اند.دادگاه فدرال مالزی با شنیدن دفاعیات این دو متهم حكم اعدام آن ها را لغو و حكم به 20 سال زندان و 10 ضربه شلاق داد.

حكم اعدام دو ایرانی در مالزی لغو شد

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس