حکم کریمی امروز معلق می‌شود

حکم کریمی امروز معلق می‌شود
مدیر عامل باشگاه اکسین از احتمال لغو حکم تعلیق فیروز کریمی خبر داد .

حکم کریمی امروز معلق می‌شود

مدیر عامل باشگاه اکسین از احتمال لغو حکم تعلیق فیروز کریمی خبر داد .
حکم کریمی امروز معلق می‌شود

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس