خانواده 5 نفره در بروجرد بر اثر نشت گاز جان خود را از دست دادند

خانواده 5 نفره در بروجرد بر اثر نشت گاز جان خود را از دست دادند
معاون عملیات سازمان آتش‎نشانی و خدمات ایمنی بروجرد گفت: خانواده 5 نفره در بروجرد بر اثر نشت گاز جان خود را از دست دادند.

خانواده 5 نفره در بروجرد بر اثر نشت گاز جان خود را از دست دادند

تلگرام نارنجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس