خبر بد ایرباس برای دولت؛ فروش هواپیما به ایران با مانع روبرو شده‌است

خبر بد ایرباس برای دولت؛ فروش هواپیما به ایران با مانع روبرو شده‌است
مسئولان هواپیمایی ایران چندی پیش از ادامه مذاکرات با شرکت ایرباس برای نهایی کردن قرارداد خرید هواپیماهای این کشور خبر داده بودند اما مدیران ایرباس بتازگی از ایجاد موانع جدید پیش روی این قرارداد سخن می گویند.

خبر بد ایرباس برای دولت؛ فروش هواپیما به ایران با مانع روبرو شده‌است

مسئولان هواپیمایی ایران چندی پیش از ادامه مذاکرات با شرکت ایرباس برای نهایی کردن قرارداد خرید هواپیماهای این کشور خبر داده بودند اما مدیران ایرباس بتازگی از ایجاد موانع جدید پیش روی این قرارداد سخن می گویند.
خبر بد ایرباس برای دولت؛ فروش هواپیما به ایران با مانع روبرو شده‌است

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس