خدا بر همه چیز واقف است/ بنا بهتر از هر کسی شرایط مرا می‌داند

خدا بر همه چیز واقف است/ بنا بهتر از هر کسی شرایط مرا می‌داند
مدعی وزن ۹۸ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تاکنون در چند سال اخیر تا این اندازه برای حضور در میادین مهم و بین المللی آماده و با انگیزه نبوده‌ام.

خدا بر همه چیز واقف است/ بنا بهتر از هر کسی شرایط مرا می‌داند

مدعی وزن ۹۸ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تاکنون در چند سال اخیر تا این اندازه برای حضور در میادین مهم و بین المللی آماده و با انگیزه نبوده‌ام.
خدا بر همه چیز واقف است/ بنا بهتر از هر کسی شرایط مرا می‌داند

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس