خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی ادغام شد

خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی ادغام شد
در مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی کشور ادغام شد.
۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی ادغام شد

در مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی کشور ادغام شد.
۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


خدمات طب سنتی در شبکه بهداشتی ادغام شد

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس