خروج یک میلیون و ۵۸۳ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی/ صدور ۸۱۲ هزار ویزا

خروج یک میلیون و ۵۸۳ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی/ صدور ۸۱۲ هزار ویزا
دبیرخانه ستاد مرکزی اربعین آخرین آمار وضعیت زائرین را از اول تا ۱۵ صفر اعلام کرد که بر اساس آن یک میلیون و ۵۸۳ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی از کشور خارج شده است.

خروج یک میلیون و ۵۸۳ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی/ صدور ۸۱۲ هزار ویزا

نصب بیتالک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس