خرید لوازم خانگی ایرانی و کمک به اشتغال

خرید لوازم خانگی ایرانی و کمک به اشتغال
خرید کالاهای ایرانی به ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک می کند. اقبال همه مصرف کنندگان از جمله زوج های جوان به خرید لوازم خانگی ایرانی، علاوه بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال برای بیش از صد هزار نفر را در این بخش در پی دارد.
۱۷:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


خرید لوازم خانگی ایرانی و کمک به اشتغال

خرید کالاهای ایرانی به ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک می کند. اقبال همه مصرف کنندگان از جمله زوج های جوان به خرید لوازم خانگی ایرانی، علاوه بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال برای بیش از صد هزار نفر را در این بخش در پی دارد.
۱۷:۱۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


خرید لوازم خانگی ایرانی و کمک به اشتغال

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس