خرید ویسی برای زردهای اصفهان/ یک گلر برزیلی به سپاهان می‌پیوندد

خرید ویسی برای زردهای اصفهان/ یک گلر برزیلی به سپاهان می‌پیوندد
بعد از موسی کولیبالی، یک گلر برزیلی به سپاهان خواهد پیوست.

خرید ویسی برای زردهای اصفهان/ یک گلر برزیلی به سپاهان می‌پیوندد

بعد از موسی کولیبالی، یک گلر برزیلی به سپاهان خواهد پیوست.
خرید ویسی برای زردهای اصفهان/ یک گلر برزیلی به سپاهان می‌پیوندد

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس